Staročeské máje Zadní Třebaň 26.-27.5.2001

FESTIVAL PENĚZI PODPOŘÍ STÁT
Folklorní setkání se koná ve Třebani, Řevnicích a Letech

Zadní Třebaň, Poberouní - Velkého uznání se dostalo Poberounskému folklornímu setkání festivalu Staročeské máje. Dvoudenní akci, která se letos bude konat už ve třech obcích našeho regionu 26. a 27. května, prostřednictvim ministerstva kultury finančně podpoří stát.
Naše noviny, které jsou hlavním pořadatelem poberounského folklorního setkání, o dotaci ministerstvo kultury požádaly již vloni, kdy se konal první ročník festivalu. Neuspěly. Rozhodující částkou v roce 2000 Staročeské máje podpořil obecní úřad v Zadní Třebani, který uhradí třebaňskou část festivalu největším dílem i letos. Nedělní vystoupení souborů v řevnickém Lesním divadle zaplatí NN zčásti právě z dotace, kterou se jim podalřilo získat od státu. Na financování folklomího setkání se bude podílet i Městské kulturní středisko Řevnice a také obecní úřad v Letech. Ten totiž velmi stál o to, aby se festival odbýval i v této obci.
Co a kde tedy bude letos k vidění? Na nejbohatší nabídku se už tradičně může těšit Zadní Třebaň. V sobotu 26. května brzy ráno postaví hasiči na návsi májku. Od 8.00 hodin tu obecní úřad organizuje staročeský jarmark. O hodinu později pak bude pobožností u kapličky zahájen kulturni program režírovaný Našimi novinami. Na návsi se postupně vystřídají Třehusk, rokycanská Rokytička, Hanácký soubor i špičkové dětské soubory Klíček a Notičky z Řevnic. Ve 12.45 se u hasičské zbrojnice seřadí průvod krojovaných účastníků a vydá se před rychtu, kde zástupci hasičů, třebaňské chasy a dětí požádají starostu obce o právo k pořádání Staročeských májů. Poté se vydá vsí průvod, aby pozval obyvatele vsi na podvečerní a večerní část oslavy. V druhém programovém bloku se na návsi od 16.00 představí soubory Lučinka z Prahy. Rokytka z Rokycan a domácí Praskavec. Od 18.30 děti ze školky předvedou sve tanečky, nato osmačtyřicet Třebaňanů zatančí moravskou besedu. Po vydražení a poražení máje začne od 20.00 ve Společenském domě zábava, na níž hraje Třehusk.
Letovská část festivalu začne v sobotu 26. 6. ve 13.45 na místní návsi produkcí Třehusku. Po něm se představí soubory Praskavec, Rokytka a Rokytička. V řevnickém Lesním divadle v neděli 27.5. od 14.00 vystoupí Vrbina, Pramínek, Gaudemaus, Praskavec, Klíček a Notičky.

Miloslav FRÝDL

Které soubory vystoupí na folklorním festivalu
ZADNÍ TŘEBAŇ, NÁVES 26. 5. od 9.20:
Třehusk, Zadní Třebaň
Rokytička, Rokycany
Hanácký soubor, Praha
Klíček + Notičky, Řevnice

ZADNÍ TŘEBAŇ, NÁVES 26. 5. od 16.00:
Lučinka, Praha
Rokytka, Rokycany
Praskavec, Zadní Třebaň

LETY, NÁVES 26. 5. od 13.45:
Třehusk, Zadní Třebaň
Praskavec, Zadní Třebaň
Rokytička, Rokycany
Rokytka, Rokycany

ŘEVNICE. LESNÍ DIVADLO 27. 5. od 14.00:
Vrbina, Praha
Pramínek, Černošice
Gaudemamus, Praha
Praskavec, Zadní Třebaň
Klíček + Notičky, Řevnice

Máje: Skvělé počasí i program
Zadní Třebaň, Řevnice, Lety - Hned ve třech obcích se poslední květnový víkend konal 2. ročník poberounského folklorního setkání-festivalu Staročeské máje. Po úspěšné loňské premiéře i letošní reprízu zorganizovaly Naše noviny.
V Zadní Třebani se Staročeské máje slaví nejméně od začátku 20. století. Vloni je prvně zažily Řevnice a letos se k účasti na festivalu přihlásily i Lety. Na přípravě sobotní zadnotřebaňské části oslav se s NN podílel také místní Sbor dobrovolných hasičů a obecní úřad.
I přes hrozivé předpovědi se počasí skvěle vydařilo a hlavně sobota byla téměř v Ietním hávu. Na zadnotřebaňské návsi bylo v sobotu rušno již od časného rána - už v pět tu hasiči stavěli májku. Od devíti hodin se u kapličky konala pobožnost vedená řevnickým farářem Josefem Pecinovským. Ještě předtím hyl zahájen staročeský jarmark. Sortiment byl pestrý - od ručně vyráběných ozdob a štrasových korálů, přes pouťová štěstíčka až po drátenické výrobky dobřichovického Petra Musila. Výtvarná dílka prodávali i žáčci zadnotřebaňské málotřídky. Zájem byl tradičně i o čerstvé koláčky z karlštejnské výrobny i pečené klobásy.
Třebaňskou premiéru si na letošním festivalu od byly hned čtyři soubory - Rokytka a Rokytička z Rokycan, Hanácký spolek (který měl bezkonkurenčně nejzajímavější kroje) a pražská Lučinka. Je doplnili tradiční účastníci - řevnické soubory Notičky i Klíček, poberounský Praskavec a domácí Třehusk. Za velkého zájmu místních i přespolních návštěvníků (ani letos nechyběl obdivuhodný pan Vratislav Francl z Prachatic) se tančilo a zpívalo celé dopoledne a po většinu odpoledne. Hodinu po poledni prošel vesnicí průvod krojovaných účastníků akce, májovníků a hasičů s prapory. V čele jeli koně. Nově se se svým ořem představila majitelka řevnického salonu Klára Jarka Vyletová. Na návsi pak tradičně přednesli žádost o udělení práva k pořádáni májů třebaňské děti, omladina i velitel hasičů Jiří Nikodým. Starosta Lubomír Schneider jejich prosbu vyslyšel. Poté se vydal průvod obcí. Podvečer byl ve znamení předtančení ratolestí z místní mateřskč školky a vystoupení 48 tanečníků při moravské besedě (nejfotogeničtějši byli žáci zadnotřebaňské školy). Pak se dražila a kácela vzrostlá máj. Kytici z její špičky si vybojoval Marcel Burda z Neumětel. Skupina Třehusk, pro níž byly máje obzvlášť náročné (vedle Třebaně vystupovala i v Letech) mu za to na večerní tancovačce zahrála sólo.

Lucie KIROVA

Hlavní strana Akce Zkoušky Historie Fotogalerie